Exhumation is stopped !!! #169; fawleycourt Exhumation is stopped !!! © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Exhumation is stopped !!!

Exhumation is stopped !!!

Despite all our protests the Ministry of Justice granted the Marian Fathers permission to exhume Fr. Jozef Jarzebowski. We learnt that the exhumation was planned on Monday, 15th of March 2010.


The closest living relative of Fr. Jozef Jarzebowski, together with the Save Fawely Court Heritage Committee have applied to court to challenge the decision issued by the Ministry of Justice and have also requested an injunction to stop the exhumation until the matter is resolved.

We are pleased to inform you that today the court granted our request and gave an order to withhold the exhumation of Fr. Józef Jarz?bowski.

We kindly ask you to keep Fawley Court Fr. Jozef Jarzebowski and Fawley Court in your prayers.

1.
2 XI 2009r. P?yta nagrobna o. Józefa Jerz?bowskiego


2.
2.XI 2009r. Pomnik w Dzie? Zaduszny

3.
21 XI 2009r. Rodzina odwiedzaj?ca Fawley Court zauwa?a brak krzy?a i przesy?a nam zdj?cie.


4.
22 XI 2009r. Ksie?a Marianie informuj? nas, ?e krzy? jest wzi?ty do renowacji. Wstawiamy nowy krzy?.


5.
11 III 2010r. Grób zdewastowany, cho? O. Józef Jarz?bowski nadal w nim spoczywa.


6.
13 III 2010r. Dzie? po wydaniu orzeczenia przez S?d.


e-mail: savefawley@hotmail.com  Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe