Protests #169; fawleycourt Protests © fawleycourt
Aktualnie jesteś: 
fawleycourt Protests

Protests


e-mail: savefawley@hotmail.com 

PETYCJA PRZECIWKO SPRZEDA?Y FAWLEY COURT

Nowy Czas, July 5, 2008 · Drukuj

My, ni?ej podpisani, chcemy zaprotestowa? przeciwko sprzeda?y Fawley Court przez Ksi??y Marianów. W du?ej mierze zakupiony i wspierany finansowo przez kilka pokole? polskiej spo?eczno?ci w Wielkiej Brytanii, Fawley Court jest symbolem naszej obecno?ci w tym kraju. Jest miejscem, z którym zwi?zana jest polska i katolicka to?samo?? kilku pokole? emigracyjnych. Jest miejscem, które s?u?y?o i mo?e w dalszym ci?gu s?u?y? wychowaniu m?odzie?y polonijnej w duchu patriotycznym. I wreszcie jest miejscem, z którego my, Polacy zamieszkali w tym kraju, mo?emy by? dumni.

Uwa?amy, ?e sprzeda? tego obiektu b?dzie niepowetowan? strat? dla ca?ej Polonii brytyjskiej, a zw?aszcza licznej m?odej emigracji i przysz?ych pokole? Polaków w Wielkiej Brytanii.
Uwa?amy, ?e Ksi??a Marianie nie maj? moralnego prawa do sprzeda?y tego bezcennego zabytku, a przynajmniej powinni byli w??czy? Poloni? brytyjsk? do dyskusji dotycz?cej przysz?o?ci Fawley Court.


1. Renata Sapie?yna
2. Otton Hulacki
3. Krystyna Stevenson
4. Hanna McCluskey
5. Piotr Bielkowicz
6. Danuta Reutt
7. Zbigniew Mieczkowski
8. Barbara Hamilton
9. Jan Mokrzycki
10. Cecylia Bluesky
11. Maja Lewis
12. Dr Marek Stella-Sawicki
13. Teresa Stella-Sawicki
14. Irena Micha?owska
15. Helena Miziniak
16. Grzegorz Ma?kiewicz
17. Teresa Bazarnik
18. Stanis?awa Kuszyk
19. Kazimierz Fedorowicz
20. Prof. Wojciech Falkowski
21. Jan Krasnod?bski
22. Dr Thomas Daffern
23. Ewa Egga
24. E. Rawson-Jones
25. S?awomir Rutkowski
26. Kamil Kosicki
27. Jadwiga Jasiu?kowska
28. B. Darowska
29. Z. Darowski
30. Marzenna Schejbal
31. Julita Riley
32. Emilia Niemczak
33. Peter Dul
34. Jim Bob
35. Izabela Miluski
36. Teresa Krakowska
37. Bo?ena Karol
38. Peter Browne
39. dr Marek Karpi?ski
40. dr Olivier Reut
41. Anna Nowakowska
42. Mary Parpey
43. Ryszard Symons-Szulikowski
44. dr. Tadeusz Kryska-Karski
45. Halina Karska
46. Wojciech Sobczy?ski
47. Danuta Mrozek
48. Tatiana Stenzel
49. Tadeusz Paku?a
50. Bo?ena Che?mnicka
51. Marisa Morganti-Stachów
52. Stanis?aw Rybak
53. Maciek Rybak
54. Tomasz Rybak
55. ?ukasz Rybak
56. Jola Lewkowicz
57. Alan Ma?kowiak
58. Viola Resner
59. Halina Szulc
60. Józef Pini??ek
61. Jan Pini??ek
62. Zbigniew Piechuta
63. Natalia Nowakowska
64. Anna K?os
65. Kinga Klepacka
66. Stanis?aw Klepacki
67. Marta Wójcik
68. Katarzyna Wójcik
69. El?bieta Sobolewska
70. David Lawrence
71. Maria Ró?ycka
72. Ignacy Jankiewicz
73. Danuta Belmont
74. Andrzej Tutkaj
75. Alicja Stefa?ska
76. Ewa Norwid
77. Zofia Norwid
78. Maria Polkowska
79. Ryszard Urbanowicz

LISTA nr 2

1. Waleria Sawicka
2. Dezyderiusz Bosiacki
3. Jolanta Krzy?ewska
4. Mieczys?aw Rudzki
5. Tadeusz Leduchowicz
6. Danusia Leduchowicz
7. Jozefa Leduchowicz
8. Ryszard Leduchowicz
9. Eugenia Cipirska
10. Jurek Cipirski
11. Boguslaw Rutkowski
12. Maria Sentuc
13. B. Oleszczuk
14. Józef Pieni??ek
15. Maciej Kondratiew
16. Kazimierz Iwanoski
17. S?awomir Góral
18. P. Sniegocka
19. Tadeusz Grabek
20. Wac?aw Dybowski
21. C. Leligdowicz
22. A. Dochoda z rodzin?
23. prof. W?odzimierz Bryndza
(prof. WF w Fawley Court)
24. prof. Tyson Rigg (prof. fizyki
w Fawley Court)
25. Ma?gorzata Pawlak
26. P?k. Wies?aw Jan Wolwowicz
27. Antoni Ziemba
28. J. Kostrzewa
29. Adrzej Makulski
30. J. Habdank - Toczyski
31. Leszek Bojanowski
32. Jan Serafin
33. Janina Jagodzi?ska
34. A.Cieplik
35. L. Szokalska
36. H. Wybra?ski
37. Mieczys?aw D?browski
38. Maria Polkowska
39. Halina Grabiec
40. W?odek Mier-J?drzejowicz
41. Iwona Kocha?ska-Wiseman
42. Piotr Babuch
43. Cecylia Mahoney
44. Ian Mahoney
45. Ryszard Szyd?o
46. Pawe? Pastuszek
47. Magdalena Goddard
48. Monika Skowro?ska
49. M. Kondratiew
50. D. Kondratiew
51. Maria Hutton
52. Beata Duncan-Jones
53. Pawe? Salinger
54. Maria Kaleta
55. Alicja Mazur
56. Krystyna Dankiewicz
57. Monika Dowling-Skibi?ska
58. Andrzej Maria Borkowski
59. Halina Nekanda-Trepka
60. Anna Keen
61. Stan Pawluczyk
62. Wiesiek Pawluczyk
63. Jerzy Adach
64. Krystyna Kulej
65. Gra?yna Worthington
66. Richard Worthington
67. Ma?gorzata Bukaty
68. Paulina Bukaty
69. Marek Anyszyk
70. Joanna Wójcik
71. Susan Murray
72. Ewa Wn?k-?eb
73. Halina Sad?owska
74. Adam Ostoja-Ostaszewski
75. M. Watson
76. K. Myk
77. Basia W?asik
78. Pawe? Kordaczka
79. Artur Bi?dziuk
80. Krzysztof Bi?dziuk
81. Danuta Bi?dziuk
82. Magdalena Norcliffe
83. Barbara O’Neill (aka Mianowska)
84. Joanna Krzysik
85. Ryszard D?browski

LISTA nr 3

1. Maria Ewa Piasecka
2. Janusz Cywi?ski
3. Krystyna Cywi?ska
4. Zbigniew Jawor
5. Angela Jawor
6. Peter Jawor
7. Micha? Jawor
8. Anna D?browska
9. Lilianna D?browska
10. Agnieszka Gardziola-Nowicka
11. S?awomir Blatton
12. Piotr Nadwodny
13. Ewa Rybak
14. Marzena Biezu?ska
15. Monika Gryko
16. Katarzyna Konieczny
17. Monika McKay
18. Anita Saini
19. Jolanta Mage
20. Iwona Skibi?ska
21. Miros?awa Stok?osa
22. Ma?gorztata SZatybelko
23. Bo?ena Sadowska
24. Danuta W?och
25. Hanna Shickell
26. Andrzej Zakrzewski
27. Dorota Kazimierczyk
28. Jolanta Johnston
29. Marek Krahelski
30. Katarzyna Koz?owska
31. El?bieta Zapolska-Dovnar
32. Stefania Baatko
33. Ewa Szynkowska
34. Mark Colley
35. Ma?gorzata Lasocka
36. Beata Andien
37. Andrzej Szynkowski
38. Iwona Boszko
39. Monika Zieli?ska-Pietruszka
40. Agnieszka Krzy?o?
41. Bogdan Pietruszka
42. Tadeusz Durak
43. Dorota Procter
44. Beata Dzi?giel-Bana?
45. Sylwia Gotkowicz
46. Ewa Chowaniec
47. Jolanta Gil
48. Katarzyna Mielniczak
49. Ma?gorzata Raymond
50. Renata Puzio
51. George Bedrygowski
52. Paul Bonowicz
53. Andrzej Szkuta
54. Krystyna Górska
55. Ewa Bulkowska
56. Jan Bulkowski
57. Anna Rudlicka
58. Stanis?aw Rudlicki
59. Anna Kókó?ka
60. Zofia Rakowska
61. Wanda Smienacz
62. Danuta Michalska
63. Waldemar Michalski
64. Helena Kie?p
65. Danuta Wójcicka
66. Helena Porankiewicz
67. Janina Kruszewska
68. Stefan Kruszewski
69. Danuta W?och
70. Halina Lewicka
71. Ania Heasley
72. Hubert Koniarz
73. Ian Bluesky
74. Clodagh Kenny Lysord
75. Ewa Ryts-Rutkowska
76. Irena Derczy?ska
77. Dorota Andryka

LISTA nr 4
1. Wanda Prawdzic-Szlaska
2. Zygmunt Suzin
3. Joanna Martin
4. Anna Ró?ycka
5. Krystyna Sztayer
6. Jadwiga Mróz
7. Waldemar Reutt
8. Pawe? Reutt
9. Lech Mastalski
10. Maciej Konopacki
11. Antonina Gombi?ska
12. Krzysztof Mastalski
13. Anna Nogaj
14. Mieczys?awa Czerwik
15. Cezary Wolszczan
16. Jorg Starsonek
17. dr med. Maria Sta?czyk-Spencer
18. Helena Kurzawska
19. Marian Kurzawski
20. Zbigniew Choroszewski
21. Zofia Chorowszewska
22. Danuta Grzyb
23. Tomasz ?ychowski, Brazylia
24. El?bieta Morgownik
25. Ewa Morgownik
26. Zygmunt ?rodecki
27. Bo?ena ?rodecki
28. Aleksandra Lewicka
29. Anna Harford
30. Krzysztof Dyrkacz
31. Hanna Smith
32. Brain Smith
33. Danuta Jaroszy?ska
34. Halina Buras
35. Helena Buras
36. El?bieta Bojko
37. Józef Serafin
38. Alicja Serafin
39. Jadwiga Grzybowska
40. Bogdan Grzybowski
41. Zofia Lang-Karbi?ska
42. Teresa Medias
43. Andrzej Medias
44. Ewa Waytt
45. Alicja Bentkowska
46. Adam Bentkowski
47. Teresa ?rodecki
48. Genowefa Morgownik
49. Bo?ena Zakrzewski
50. Wies?aw Zakrzewski
51. Zofia Hubczenko
52. Franciszka Matuszak
53. Bo?ena Bielkowicz
54. Danuta Grzyb
55. Krystyna Luc
56. Ewa Boczkowska
57. Jan Boczkowski
58. Maria Niemijska
59. Danuta Grzenia
60. Helena Wojnarocka
61. Larissa Zabrzycka
62. Krystyna Zabnienska
63. Zofia Ambrydge
64. Natalia Ambrydge

LISTA nr 5
1. Gina Roche
2. Marek Krahelski
3. Krystyna Gibney-Jezierza?ska
4. Pawe? Gocol (absolwent Fawley Court)
5. R. Kucharski
6. D. Kucharski
7. E. Kucharski
8. Ela Stawowska
9. Louise Severyn-Kosinski
10. Michael Severyn-Kosinski
11. Roland Jagi
12. Helena Holland
13. Irena Swire
14. Dariusz Kukawski
15. Jadwiga Dee
16. Roman Lawicki
17. Jadwiga Millen
18. Jacek Jezierza?ski
19. Adam Zientalewicz
20. Zofia Nadzieja
21. Zofia Plant
22. Józef Padula
23. Roman Padula
24. Wojciech Goczkowski
25. Mr Whitehouse
26. Sophiha Sobolewska
27. Zygmunt Sobolewski
28. Jolanta Rogoza
29. Stefan B?aszczyk
30. Ryszard Zaniewski
31. Leszek Szczukiewicz
32. Bogdan B?aszczyk
33. W?adys?aw Surma
34. Jerzy Sitek
35. Krystyna Ko?cielniak
36. Patrycja Zabrocka
37. J. Jurczyk
38. Mrs M. Jurczyk
39. Daniel Kubisiak
40. A. Zawadzki
41. T. Dudzicki
42. A. C .Rimes
43. E. Sokolowski
44. K. Mazur
45. B. Mazur
46. Jerzy M?czka
47. Bernard Piasecki
48. Andrzej Wlaz?o
49. Stanis?aw Wlaz?o
50. Jacek Wlaz?o
51. Jacek K?dzierski
52. Joanna Ko?aczyk
53. Ula Rogocki
54. Artur Herbaczewski
55. Leszek Kasprzak
56. Kamil Tele?nicki
57. Anna Tele?nicka
58. Stefan Stachowicz
59. Wera Pintscher Terlecka
61. Zbigniew F. Janik
62. J. M. Kulczy?ska
63. S. Makowska
64. A. Brodzi?ski
65. M. Grzesik
66. J. Stoddag
67. A. Kalinowska
68. A. Sowi?ska

LISTA nr 6
1. Danuta Gradosielska
2. Aleksandra Gradosielska
3. Stefan Gradosielski
4. Edward Gradosielski
5. El?bieta Olsson
6. Irena Or?owska
7. Irena Siedlecka
8. Anna Borkowska
9. Krystyna Borkowska
10. Maria Zenczak
11. Anna Zanczak
12. Barbara Dunkan
13. Urszula Aleksandrou
14. Janina ?urawska
15. El?bieta Leliktowicz
16. Ewa Siedlecka
17. Regina Taylor
18. Gra?yna Battler Maxwell
19. Anna Starsonek
20. David Starsonek
21. Bardzi?ska Anna
22. Bardzi?ska El?bieta
23. Anna Gluszkowska
24. Halina Weat
25. Andrzej Gluszkowski
26. Urszula Baran
27. Teresa Fagal
28. Irmina Kowalska
29. Krystyna Szywinska
30. Jolanta Sekowska
31. Barbara Day
32. Jozef Sekowski
33. Edward Witek
34. Barbara Morris
35. Sonia Witek
36. Teresa Baker
37. Ewa Bator
38. Leokadia Witek
39. Teresa Gann
40. Pawel Kolski
41. Jasmina Bojko
42. Franciszka Szweda
43. Katarzna Bojko
44. Kazimierz Szulc
45. Barbara Barcikowska
46. Krystyna Bigos
47. Elzbieta Wajda
48. Janusz Wajda
49. Chris Dziadul
50. Barbara Bartz
51. Danuta Nadaj
52. Maria Dowgiel
53. Witold Dowgiel
54. Magda Czajkowska
55. Danuta Mirczy?ska
56. Zbigniew Grusznic
57. Gaya Trojanowska-Grusznic
58. dr. Alina Siomkaj?o
59. Iwona Golyarmaresh
60. Gabriela Cichon
61. Alexander Cichon
62. Alex Cichon
63. El?bieta Hulak
64. Karolina Szczerbi?ski
65. Alex McDonald

© Nowy Czas. -  - © fawleycourt  
Zes?anie Ducha ?wi?tego 31
więcej więcej
 -  - © fawleycourt  

więcej więcej
 -  - © fawleycourt  

więcej więcej

 Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court, , e-mail: savefawley@hotmail.com
netBOX - Systemy internetowe